News Back To News
Jun 24, 2019
#Repost @awazzyo

#Repost @awazzyo
• • • • •
जति माया लाए पनी, जति कसम खाए पनि।
निष्ठुरीले बाटो लाग्दा, आँखा तरी गएपछि।
मनमा पिर त पर्नेनै भयो, यो मन तेसै मर्नेनै भयो।] ..२
Featuring @rohit.john.chettri


View On Facebook

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com

Call Us